Logo1Logo1
Logo

Om Företaget

H-Lewéns Golv & Vägg AB startades 1994 av Håkan Lewén som ett golvföretag och har under åren utvecklats till att nu vara ett totalentreprenads-företag inom byggnation. Våra beställare är kommuner, fastighetsbolag, stora byggföretag och privatpersoner.

Idag består företaget av över 30 personer med stor kunskap inom byggbranschen. Vi har egna snickare, målare, mattläggare, och plattsättare samt personer inom puts och mur vilket leder till en smidigt och enkel byggprocess med bra samarbete och snabba beslutsvägar, vilket är viktigt för ett smidigt projekt.

​Huvudkontoret ligger i Vallentuna, men vi har också ett kontor i Norrtälje. På vardera plats har vi två arbetsledare, vilket tillåter oss god räckvidd över hela Roslagen.

Arbetsmiljö och kvalité är viktigt i vårt arbete, därför lägger stor vikt vid att alla våra arbetare ska ha de senaste utbildningarna och certifikaten som krävs för projekten vi utför. Vi går årligen igenom vår utbildningsplan för kunna garantera god kunskap och förståelse i kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö

Vi arbetar med kvalitetssäkringsprogrammet BF9K, som fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men är anpassat för företag i byggbranschen.

Med vår BF9K-cerftifiering får du som kund en bekräftelse på att vi som entreprenör har ett fungerande ledningssystem där vi jobbar aktivt för att förbättra kvalitet, miljö och arbetsmiljö i vårt företag.
H-Lewéns Golv & Vägg AB är
 • Godkänd för F-skatt
 • Auktoriserad av AB Svensk Våtrumskontroll (GVK) på både plast och keramik
 • Kollektivavtalsbundna till Sveriges byggindustrier och Målarmästarnas riksförening
 • Anslutna till Stockholms Byggmästareförening samt Svenskt Näringsliv

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy


Kvalitet:
Lewéns skall ha nöjda återkommande kunder genom att:
 • Planera väl
 • Ha rätt utbildning och kompetens för uppdraget
 • Använda rätt resurser
 • Ha hög tillgänglighet
 • Ge ett gott intryck
 

Miljö:
Vår miljöpolicy är att bidra till en minskad miljöbelastning. Detta ska ske genom att alltid välja material utifrån bästa möjliga miljöval i databasen Byggvarubedömningen. Vi ska i möjligaste mån själva sortera avfall på arbetsplatser och förråd. Där så inte är möjligt att sortera ska vi anlita godkända avfallsentreprenörer för sortering och bortforsling av byggavfall.
 

Arbetsmiljö:
Lewéns anställda ska minimera arbetsrelaterade skador. Detta uppnår vi genom:
 • Arbetsmiljöutbildning
 • Att använda skyddsutrustning
 • Arbetsmiljövänliga maskiner och metoder
 • Friskvård
BF9KBF9K
BF9K
gvkfarggvkfarg
gvkfarg
BFBF
BF
BI MedlemsforetagBI Medlemsforetag
BI Medlemsforetag