Logo1Logo1
Logo

Om Företaget

Lewéns Totalentreprenör AB startades 1994 av Håkan Lewén. Sedan starten har verksamheten utvecklats och målen breddats till att nu vara ett totalentreprenads-företag som är aktivt i Stockholm och Roslagen. Vi utför byggprojekt och våra uppdragsgivare är både privatpersoner och företag.

Vi söker långsiktiga samarbetspartners och strävar efter att ha samtliga yrkesgrupper anställda i företaget. Företaget består idag av över 40 personer med stor kunskap inom byggnation.

Våra snickare, målare, mattläggare och plattsättare samt personer inom puts och mur skapar en enkel och välmående byggprocess. Detta når vi tack vare ett gott samarbete och snabba beslutsvägar mellan yrkesgrupperna.

Huvudkontoret ligger i Täby. Våra medarbetare och arbetsledning är mobil, anpassningsbar och positionerad även i närliggande kommuner. Det ger oss god räckvidd över Stockholm och hela Roslagen.

Lewéns är ett BF9K-certifierat företag, med det får våra kunder en bekräftelse på att vi som entreprenör har ett fungerande ledningssystem som ökar effektiviteten i verksamheten och kvaliteten på arbetet som utförs. Vi arbetar aktivt för en minskad negativ arbetsmiljö och miljöpåverkan.
​​​​​​​
BF9KBF9K
BF9K
gvkfarggvkfarg
gvkfarg
BFBF
BF
BI MedlemsforetagBI Medlemsforetag
BI Medlemsforetag